Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

At en butikk selger poser som er resirkulerte betyr ikke nødvendigvis at butikken er bærekraftig. Bærekraft er et mer komplekst tema og for at virksomheten skal være bærekraftig er det ofte mange faktorer som må implementeres. I mitt forrige innlegg tok jeg opp markedsføring i kontekst med klima og bærekraft. Jeg understrekte også hvordan bedrifter kan være med på å ødelegge det grønne skiftet gjennom grønnvasking. I dagens innlegg vil jeg gå nærmere inn på hvordan en virksomhet vil kunne…

Les mer Les mer

Bærekraft og klima i markedsføring

Bærekraft og klima i markedsføring

Dagens innlegg handler om hvilken grad virksomheten Tise har implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Mitt forrige innlegg handlet også om klima og bærekraft, der gikk jeg dypere inn på hvilke bærekraftsmål som er relevante for Tise. Uansett, klima og bærekraft er viktig for dagens virksomheter som en kollektiv dugnad, men også for kundetilfredshet og omdømme. Tidligere har jeg nevnt at Tise er en virksomhet med høyt fokus på bærekraft og en forretningsmodell som bygger på sirkulærøkonomi. I deres…

Les mer Les mer

FNs bærekraftsmål og Tise

FNs bærekraftsmål og Tise

Nå er vi i gang med en ny modul i dette faget, nemlig sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Etter å ha tatt for oss digital økonomi i den første modulen, er fokuset nå rettet mot bærekraft og grønn vekst med foreleser Cecilie Staude. I den forbindelse vil dagens innlegg omhandle FNs bærekraftsmål som er de mest relevante med utgangspunkt i plattformen Tise. Kort fortalt er Tise en plattform som legger til rette for brukere å selge brukte gjenstander, hovedsakelig klesplagg….

Les mer Les mer

Filterbobler og ekkokamre

Filterbobler og ekkokamre

Et søk på google og en like på Facebook kan høres enkelt ut, men det er samtidig mye mer bak de tastetrykkene. Visste du at når du søker på Google er det algoritmer som sørger for at du får opp resultater som er basert på din atferd og data? Dette kalles filterbobler og kan føre til ekkokamre. Det er på mange måter genialt at søkemotorer tilpasser søkerens behov, men totalt sett er dette på mange måter skummelt og kan føre…

Les mer Les mer

Airbnb som en digital plattform

Airbnb som en digital plattform

Tidligere har jeg skrevet et innlegg som omhandlet temaet digitale plattformer og at de mest verdifulle selskapene i verden er typiske plattformselskap, men hva er årsaken til at det er disse selskapene som vinner? Dagens innlegg skal handle om nettopp dette og jeg skal gå nærmere inn på overnattingstjenesten Airbnb. Kort fortalt er Airbnb en plattform som formidler utleie av private boliger og rom over hele verden. Siden oppstarten deres i 2008 har de nå blitt til en av de…

Les mer Les mer

3D-Printing og veien videre

3D-Printing og veien videre

I forrige uke hadde vi to økter med foreleser Arne Krokan, disse øktene omhandlet teknologier som AR, VR og 3D-printing. 3D-printing, også kjent som additiv tilvirkning er en teknologi som fanget min interesse og det vil derfor bli tema i dagens innlegg. Jeg kommer til å beskrive teknologien, deretter diskutere hva denne teknologien har ført til og kan føre til. Avslutningsvis vil jeg se på hva 3D-printing har å si for måten en driver digital markedsføring på. Hva er 3D-print?…

Les mer Les mer

Kunstig intelligens og sosiale konsekvenser

Kunstig intelligens og sosiale konsekvenser

I mitt forrige innlegg fortalte jeg om kunstig intelligens og kom med eksempler på hva dette kan være. Selvflyvende droner, roboter og nyhetsanker var noen av eksemplene med en ting til felles, nemlig kunstig intelligens. Kunstig intelligens er på mange måter bra for samfunnet, men konsekvenser følger også med. Mange vil hevde at menneskene ofte blir taperne i forhold til teknologien. Uansett, dagens innlegg vil handle om sosiale konsekvenser av kunstig intelligens innenfor butikkbransjen og til slutt hvordan arbeidsprosessene endres…

Les mer Les mer

Teknologi skaper muligheter og utfordringer

Teknologi skaper muligheter og utfordringer

På fredag hadde vi en forelesning hvor Arne Krokan underviste om kunstig intelligens (KI), der fortalte han om hvor utbredt dette er i dagens samfunn og hvordan teknologi skaper både muligheter og utfordringer. I dagens innlegg vil jeg legge fram et referat av hva forelesningen handlet om og til slutt diskutere en interessant artikkel relatert til kunstig intelligens. Roboter og kunstig intelligens Økten startet med å snakke om roboter og hvordan disse blir lært opp gjennom kunstig intelligens. I tillegg…

Les mer Les mer

Digitale plattformer og delingsøkonomi

Digitale plattformer og delingsøkonomi

Torsdag denne uken hadde vi vår første økt i faget digital markedsføring og jeg fikk et større innblikk i hvordan dette semesteret kommer til å bli, samtidig ser jeg frem til et spennende og lærerikt semester. Faget er delt inn i fire deler, hvor den første delen omhandler digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker – i den første delen er det professor Arne Krokan som underviser. Under forelesningen var det mye interessant som ble nevnt, men digitale plattformer og det…

Les mer Les mer