Hvordan skaffe deg en mentor?

Hvordan skaffe deg en mentor?

Dagens innlegg vil handle om nettverksbygging og hvordan en kan skaffe seg en relevant mentor. Nettverk er svært viktig med tanke på fremtidig karriere og det er ingen tvil om at det er lurt å starte tidlig med å danne et godt nettverk. Mangel på nettverk kan gjøre det vanskeligere å bli ansatt i en relevant bransje, men et stort nettverk vil derimot by på mange muligheter i karrieren. I følge Hubspot blir faktisk 80% av ledige stillinger ikke utlyst, fordi majoriteten ser heller på muligheten å ansette gjennom nettverk.

I forbindelse med dette innlegget har jeg tatt First Round-kurset: Networking basics. Dette er et kurs som inneholder hvordan en kan skaffe seg et relevant nettverk og en mentor. Kurset består av 8 moduler som tar for seg hvordan knytte kontakt med relevante personer i ønsket bransje, hvordan man kan finne de og hvordan man kan skape en langvarig relasjon. Dette innlegget vil være en oppsummering av kurset hvor jeg vil peke på nøkkelkvalitetene i hver modul.

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Den første modulen i kurset legger høy vekt på hvilken måte samt hvordan en skal komme i kontakt med en potensiell mentor. Modulen viser også hvordan studentidentiteten og den profesjonelle identiteten vokser sammen på grunn av lærdom fra studiene kombinert med erfaring fra arbeidslivet. I tillegg viser modulen følgende nøkkelelemter som en student kan følge for å komme i kontakt med relevant person eller mentor på en god måte:

Empati: Lær å se fra mentorens perspektiv.

Nysgjerrighet: Vis at du er interessert i å lære fra mentoren/relevant person og høre om deres erfaringer.

Takknemlighet: Vis at du setter pris på at personen bruker tid og energi på deg.

Relevans: Fortell hvorfor du tok kontakt og på hvilken måte samtalen var til nytte.

Respekt: Behandle de slik du selv ville blitt behandlet når du hjelper noen.

Dersom disse nøkkelelementene er på plass når du kontakter noen, er sannsynligheten stor for at du har fått en ny person i nettverket ditt, eller kanskje en relevant mentor!

Hentet fra unsplash.com

Modul 2: Finn nettverket ditt via LinkedIn

Denne modulen handler om hvordan en kan finne relevante personer å knytte kontakt med på LinkedIn. Denne plattformen er et svært godt verktøy som brukes til å danne nettverk, enten det er personer du har sterke eller svake relasjoner med. Nettverket ditt kan være familie, venner, skolekamerater, professorer, forelesere og organisasjoner. Modulen tar også opp fire punkter som kan hjelpe deg i å knytte kontakt med de riktige personene:

Perfect overlap: Noen du relaterer med fra studieretningen som jobber for en relevant bedrift eller en bransje du interesserer deg for.

Great overlap: Noen fra din skole som jobber i en bransje som du er interessert i eller noen fra skolen eller studieretningen din.

Similarities: Noen du finner interessante som jobber med akkurat det du vil jobbe med.

Someone interesting: Personer som gjør det du syntes er interessant.

Modul 3: Ta kontakt gjennom LinkedIn

Denne modulen tar for seg hvilken plattform som passer best å ta kontakt med relevante personer på. Kurset tar primært opp meldinger via LinkedIn og E-post samt drøfter rundt hvilken plattform som er best egnet.

Her pekes det på at LinkedIn har en superenkel meldingsfunksjon og blir oppfattet som mindre formelt. Derimot E-post blir sjekket mer hyppig, føles mer personlig og det er her sannsynligheten for svar er størst. Dette er nyttige faktorer å vurdere når en skal sende en melding, uansett blir det pekt på 3 spørsmål en bør besvare når meldingen skal sendes:

Who: Hvem er avsender?

Why: Hvorfor sender du meldingen?

What: Hva lurer du på?

Modul 4: Koordinering

Her handler det om hvordan en skal koordinere samtalen med en profesjonell på best mulig måte. Faktorer å tenke på her er å finne seg i at personen vil hjelpe deg, men vil også være mye opptatt – derfor er det viktig å gjøre koordineringen effektivt og enkelt. Det essensielle som bør være med i planleggingen er blant annet tidspunkt, kanal og eventuelt telefonnummer hvis samtalen skal foregå over telefon. Altså planleggingen skal være tydelig og klar for å hindre eventuelle misforståelser.

Modul 5: Navigering

Denne modulen handler om hvordan en kan styre en samtale, fra start til slutt for at samtalen skal virke best mulig for begge parter. For at samtalen skal være optimal presiserer kurset at det er lurt å ta med nøkkelelementene fra modul 1 og går dypere inn på hva samtalen skal inneholde. I tillegg viser kurset til fire faser man kan gå igjennom under samtalen for å få en god flyt:

Start samtalen: Vis interesse for den profesjonelle.

Introduser og presenter deg selv: Spør om den profesjonelle vil høre om bakgrunnen din.

Still spørsmål til personen du prater med: Fortell hva du vil lære mer om.

Avslutt samtalen: Takk for praten, åpne døren for flere samtaler.

Modul 6: Profesjonell fortelling

Her handler det å fortelle personen om din profesjonelle identitet og hvem du er, dette trenger ikke være en lang og vanskelig presentasjon – derimot svært enkel og kort. Dette er en mulighet til å fortelle om dine ferdigheter og interesser for å vise hva du ønsker å jobbe videre med i din karriere. Kurset viser til to nøkkelelementer for en effektiv fortelling:

Gi personen relevant informasjon om deg selv.

God struktur på fortellingen som starter med bakgrunnen din og hva du vil få ut av samtalen.

Modul 7: Research

Den nest siste modulen handler om hva slags research du kan gjøre før en samtale med en profesjonell for å gjøre samtalen så optimal som mulig. Det er viktig å stille forberedt til slike samtaler, for eksempel: Se på deres LinkedIn profil samt deres aktivitet på plattformen og søk på google for relevante artikler om personen eller selskapet. Dette vil gi deg verdifull informasjon du vil kunne få nytte av under en samtale eller et jobbintervju.

Modul 8: Langvarige relasjoner

Den siste modulen i kurset går ut på hvordan en skal bygge langvarige relasjoner. Etter å ha vært i kontakt med en profesjonell person eller en mentor, er det ingen tvil om at det er viktig å holde kontakten. Personen kan tross alt hjelpe deg videre i karrieren gjennom læring, i tillegg kan personen åpne flere muligheter for deg.

For å holde på relasjonen kan det være lurt å sende en melding for å vise at du setter pris på samtalen og fortelle hvilken nytte samtalen ga deg gjennom en takkemelding. I tillegg kan det være lurt å fortelle at du vil opprettholde kontakten. Dette kan gjøre at du har fått en ny mentor.  

Oppsummering

For å oppsummere har dette innlegget vært et sammendrag av First Round kurset Networking Basics. I korte trekk dreier kurset seg om hvordan en kan skaffe seg en relevant mentor eller komme i kontakt med en profesjonell person i en bransje du er interessert i. Som student er dette kurset gull verdt, spesielt i forhold til hvordan en kan skaffe seg relevant jobb etter endt studie. Jeg anbefaler også andre studenter til å ta dette kurset.

Kilder

One thought on “Hvordan skaffe deg en mentor?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *