Fører OKR til suksess?

Fører OKR til suksess?

Vi er nå i gang med en ny modul sammen med foreleser Karl Philip Lund. Denne modulen skal dreie seg om temaet e-varehandel hvor vi har fått en oppgave som innebærer å lansere en nettbutikk. Fremover vil jeg fortsette å ta for meg ulike temaer innenfor faget digital markedsføring. Dette innlegget vil handle om systemet OKR som kort fortalt er et enkelt rammeverk for målstyring (Berger u.d.).

Ifølge Karl Philip Lund er en av årsakene til at de suksessrike selskapene oppnår vekst i et samfunn som stadig er i endring bruken av det samme systemet, nemlig OKR – et system som de fleste bedriftene i Norge engang ikke kjenner til (Lund 2019).

Listen over hvilke virksomheter som har tatt i bruk OKR er lang. Amazon, Google og Spotify er noen av selskapene som har tatt i bruk målstyringssystemet (Harke u.d.). Det er ikke tilfeldig at verdens største selskaper har tatt i bruk OKR, men hva gjør dette til et så suksessfullt system?

OKR: Objective, Key Results

For å finne ut hvorfor OKR er såpass suksessfullt for både nye og veletablerte selskaper må vi se på hva OKR er. OKR er et styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater (Lund 2019). Enkelt forklart kan en si at OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal (Lund 2019).

Objective: Hva vil du oppnå?

Key results: Hvordan skal du komme dit?

Dersom en svarer på disse spørsmålene i hvert kvartal tvinger man frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften, slik at ingen skal være i tvil om hvilke mål og strategier det jobbes mot.

Hvordan innføre OKR?

I en video der Carl Størmer forklarer OKR forteller han også hvordan en kan implementere systemet i virksomheten. Da handler det først og fremst at ledelsen setter sine mål som kan nås i løpet av et kvartal. Deretter følger hver enkelt ansatt opp med sine mål basert på ledelsens mål. For å se på om målene er blitt fullført må hver enkelt se om de har oppnådd nøkkelresultatene som skisseres samtidig som målene. Årsaken til at dette skal gjøres hvert kvartal er for at bedriften skal kunne tilpasse seg markedet hele tiden.

Det er ingen tvil om at folk flest misliker endringer, men for å få med de ansatte over til noe nytt er det mulig å implementere OKR gradvis, dette ved å introdusere systemet for små grupper.

OKR – fordeler og ulemper

I et blogginnlegg fra Inevo tar Lund for seg flere fordeler med å benytte OKR. En fordel er at de viktigste målene i bedriften kommer til overflaten. Ifølge Harvard Business Review er 95% av ansatte usikre på bedriftens strategi, derimot med bruk av OKR vil alle i bedriften vite hva som er viktig og hva som foregår. I tillegg vil man ha oversikt over hvordan alle ligger an i forhold til målene (Lund 2019).

Til tross for at OKR medbringer flere fordeler og gevinster til en virksomhet, finnes det også noen ulemper med dette styringssettet. I teorien kan OKR-listen være så lang du vil at den skal være, det er altså ingen grense for hva du kan legge til i denne listen. Dette kan også føre til at målene blir for mange og vanskelige å jobbe mot. Det gjelder derfor å holde seg til for eksempel 3 tydelige mål som er realistiske for å ikke ødelegge strukturen og hovedfokuset til bedriften (Marr u.d.).

Oppsummering

Kort oppsummert er OKR en enkelere måte å styre et selskap på som bidrar til tydelighet, fokus, engasjement og høyere gjennomføringskraft (Lund 2019). Flere av de største selskapene i verden har tatt i bruk systemet, og det er ikke noen tvil om at dette er et system flere bedrifter burde ta i bruk for å bli mest mulig effektive. For at systemet skal fungere er det viktig at det ikke brukes på feil måte og at målene ikke blir for mange eller for store til å kunne oppnås.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at jeg ikke har erfaring med OKR riktig enda, men i forbindelse med etablering av nettbutikk i den kommende perioden skal vi bruke OKR innad i teamet. Her skal vi formulere både ambisjon (objective) og key results gjennom prosjektstyringsverkøyet Basecamp.

Kilder

Berger, Kristian. u.d. OKR – målstyring for smidige selskaper. Funnet April 7, 2021. https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper.

Harke, William. u.d. What Companies Use OKRs? Funnet April 7, 2021. https://blog.weekdone.com/what-companies-use-okrs/.

Lund, Karl Philip. 2019. OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021. 19 Desember. Funnet April 7, 2021. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/.

Marr, Bernard. u.d. What Are The Pros And Cons Of Using OKR? Funnet April 7, 2021. https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=1461.

2 kommentarer til «Fører OKR til suksess?»

  1. Veldig fint skrevet, Håvard! Du skriver godt og enkelt forklarende, og tommel opp til tittelen på innlegget 🙂

    Det er helt supert at du er god til å kildehenvise både i tekst og oppsummerende. Det kan faktisk være nok å bruke hyperlink når du refererer i løpende tekst, eventuelt med understrek for å gjøre det mer synlig. Da oppleves det ikke like formelt, men det er helt opp til deg!

    Men bilder kan jeg gjerne se mer av, og husk å referere til disse, med lenke under bildet 🙂

    Bra jobba!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *