Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

At en butikk selger poser som er resirkulerte betyr ikke nødvendigvis at butikken er bærekraftig. Bærekraft er et mer komplekst tema og for at virksomheten skal være bærekraftig er det ofte mange faktorer som må implementeres. I mitt forrige innlegg tok jeg opp markedsføring i kontekst med klima og bærekraft. Jeg understrekte også hvordan bedrifter kan være med på å ødelegge det grønne skiftet gjennom grønnvasking.

I dagens innlegg vil jeg gå nærmere inn på hvordan en virksomhet vil kunne bidra mest mulig til den grønne veksten, istedenfor å stagnere veksten gjennom grønnvasking. Grønn vekst brukes for å beskrive en virksomhets verdiskapning med mindre ressursbruk (Stoknes og Carlsen, BI Business Review 2020). For å sørge for en grønn vekst har psykolog Per Espen Stoknes med doktorgrad i økonomi utviklet et verktøy som kalles den grønne strategitrappa (Oslo MDG u.d.). Modellen består av seks steg med både indre og ytre tiltak en virksomhet kan endre for å bidra til grønn vekst.

Bildet er hentet fra (Stoknes, Den grønne trappen 2019)

Steg 1: Utvendige tiltak

Strategitrappa starter med det minst omfattende trinnet for at bedrifter enkelt skal kunne begynne reisen videre i strategitrappa for å sørge for en grønn vekst. Her handler det om at bedriften skal involvere seg i forskjellige aktiviteter, som for eksempel strandrydding lokalt for å støtte klimaarbeid i lokalsamfunnet (Stoknes, Den grønne trappen 2019). Slike aktiviteter tar ikke mye tid og vil samtidig ikke påvirke generell drift av virksomheten (Stoknes, Den grønne trappen 2019). Til tross for at tiltaket er enkelt og gjennomførbart for de fleste bedrifter, kan problemet være at bedriften ikke ser grunn til å gå videre i strategitrappa. Etter første trinn gjelder det nemlig å gå videre til neste, hvis ikke kan det bli sett på som grønnvasking (Stoknes, Den grønne trappen 2019).

Fra teori til praksis, et eksempel på utvendige tiltak som Tise har gjort er et samarbeid med Gjensidige hvor de reparerer ødelagte klær fra forsikringssaker som igjen selges videre.

Steg 2: Husrengjøring

Husrengjøring er det neste steget etter å ha gått igjennom det utvendige, i dette steget handler det om å ta grep innad i bedriften. Først og fremst gjennom å følge miljøregler, for eksempel redusere avfall samt fokus på gjenbruk og resirkulering (Stoknes, Den grønne trappen 2019). I tillegg til å gi gevinst for miljøet, vil utførelse av dette tiltaket også føre til gevinster for bedriften. Stoknes legger presiserer at dette vil forbedre både selskapets prestasjoner, kultur og ansattes motivasjon (Stoknes, Den grønne trappen 2019).

Steg 3: Leverandørkrav

Det tredje steget kan også kalles grønne innkjøp, nettopp fordi det handler om leverandørens forhold til grønn vekst og bærekraft. Virksomheter handler for enorme summer hvert eneste år, noe som kan påvirke miljøet i negativ forstand. Det er derfor viktig for bedrifter å se på hvem de handler fra og om produktene produseres på en miljøvennlig måte (Stoknes, Den grønne trappen 2019). Budsjett er viktig å ta stilling til når en skal gjøre innkjøp for en bedrift, men fokuset på miljø bør være like viktig.

For å gjennomføre dette steget, kan en ide være å stille krav til leverandørene slik som Walmart har gjort i USA. For å levere varer til Walmart er leverandørene nødt til å legge frem tall og rapportere om alt det bærekraftige som blir gjort innad i bedriften (Stoknes, Den grønne trappen 2019).

Steg 4: Driftsomlegging

Dette nivået handler om hvordan bedrifter drifter virksomheten sin. Her er fokuset rettet mot drift gjennom mindre ressursbruk. For eksempel kan en bytte ut isolasjonen for at kontorene skal bli mer energibesparende eller bytte ut kjøleanlegget i en butikk som bruker mye ressurser til en mindre ressurskrevende teknologi på markedet (Stoknes, Den grønne trappen 2019).

Et eksempel på driftsomlegging kan være å innføre et samarbeid med andre leverandører av varer som skal samme vei. Det fører til miljøvennlig bruk av ressurser som vil virke positivt for begge bedrifter i form av både kostnader og bærekraft.

Steg 5: Produktportefølje

Handler om produktenes livssyklus samt bytte de eldre produktene til produkter og tjenester som er bærekraftig og ressurs-produktive (Stoknes, Den grønne trappen 2019). Selv om det er flere virksomheter som har vært ledende på de lavere trinnene, er det ifølge Stoknes flere store bedrifter som sliter på dette trinnet. For eksempel selger ikke Apple en reparerbar iPhone basert på sirkulærøkonomiens prinsipper (Stoknes, Den grønne trappen 2019). På en annen side er det flere som får dette til, for eksempel de store bilprodusentene som satser mer på elbiler fremfor fossilbiler.

Steg 6: Forretningsmodell

Forretningsmodell handler om hvordan virksomheter skaper verdi, og gjennom digitaliseringen har vi opplevd et skifte i hvordan virksomheter skaper verdi. Stadig ser vi nye og innovative forretningsmodeller som bidrar til grønn vekst. Salg av fysiske produkter har blitt erstattet av tjenester med informasjon (Stoknes, Den grønne trappen 2019). Et eksempel på dette er Amazons Kindle, en leseplate som et alternativ til bøker. Tise er et annet eksempel på en bærekraftig forretningsmodell som gjør kjøp og salg av brukte gjenstander attraktivt.

Oppsummering

For å oppsummere er bruk av strategitrappa som verktøy en god modell for å gi virksomheten din starten på en grønn vekst. For mange kan det være vanskelig og ikke minst kostbart å gjøre endringer på alle stegene, men sett i et langt perspektiv vil dette være nødvendig for alle bedrifter som ikke driftes på en bærekraftig måte. Til tross for at det første steget er enkelt og gjennomførbart for de fleste uten at det påvirker generell drift, er man nødt til å ta steg for steg for å hindre grønnvasking. Dersom en bedrift blir stående på det første trinnet vil det fort bli sett på som grønnvasking.

/Håvard

Kilder

Oslo MDG. u.d. Per Espen Stoknes. Funnet Mars 15, 2021. https://oslo.mdg.no/per-espen/.

Stoknes, Per Espen. 2019. «Den grønne trappen.» I Bedriften. Oslo: Universitetsforlaget.

Stoknes, Per Espen, og Arne Carlsen. 2020. BI Business Review. 3 Juni. https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *