Bærekraft og klima i markedsføring

Bærekraft og klima i markedsføring

Dagens innlegg handler om hvilken grad virksomheten Tise har implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Mitt forrige innlegg handlet også om klima og bærekraft, der gikk jeg dypere inn på hvilke bærekraftsmål som er relevante for Tise. Uansett, klima og bærekraft er viktig for dagens virksomheter som en kollektiv dugnad, men også for kundetilfredshet og omdømme.

Tidligere har jeg nevnt at Tise er en virksomhet med høyt fokus på bærekraft og en forretningsmodell som bygger på sirkulærøkonomi. I deres markedsføring kan man tydelig se at fokuset på klima og bærekraft står høyt. Måten Tise kommuniserer dette på er at de blant annet fremstiller konsekvenser av forbrukernes overforbruk og at de tar opp viktige temaer i forbindelse med å handle bærekraftig.

Fordeler med grønn kommunikasjon

Ved å kommunisere bærekraft og klima er det stor sannsynlighet for at virksomheten vil bli lagt merke til. I tillegg er det sjanser for å oppnå en konkurransefordel, fordi nesten alle interessenter i et selskap er opptatt av bærekraft om dagen.

Det er ikke tilfeldig at Tesla er bilmerket med de mest lojale kundene, nettopp fordi kundene blir fornøyde. Hvorfor blir kundene fornøyde? Jo, først og fremst har bilene deres gode kjøreegenskaper i tillegg til at de bruker bærekraftig teknologi. I tillegg er det slik at tilfredshet og lojalitet henger sammen med bærekraft.

Markedsføring med klima og bærekraft i sentrum

For å ta Tise som et eksempel, bruker de fokus på klima og bærekraft aktivt i markedsføring. For eksempel Tise Mobile er en løsning som gjør at en kan handle brukte mobiler til en god pris i tillegg til ett års garanti. Dette tiltaket blir kommunisert gjennom deres kanal på Youtube, som både tar for seg hvor viktig en mobil er for folk, hvor mange mobiler som produseres, at nordmenn er de som bytter mobil oftest og at en brukt Tise Mobile er god som ny.

Samarbeid med Gjensidige er et annet bærekraftig tiltak Tise har fått i gang. Gjennom forsikringsordninger mottar Gjensidige flere gjenstander i forbindelse med skadeoppgjør, dette gjør at Gjensidige får disse gjenstandene når de gjør opp for en forsikringskunde. Løsningen virksomhetene har kommet fram til er et samarbeid hvor gjenstandene som er skadet blir reparert og blir deretter lagt ut for salg på Tise.

Bildet er hentet fra tise.com

Tise har i stor grad implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Eksemplene over er bare noen av tiltakene de har gjort og det finnes flere eksempler på bærekraftige markedsføringstiltak virksomheten har gjort de siste årene.

Alle vil være en del av det grønne skiftet

Det er ingen tvil om at bærekraft er noe alle virksomheter vil være en del av ettersom de fleste aktører og interessenter er opptatt av klimavennlige og bærekraftige samfunn. På mange måter kan bærekraft være et utvannet begrep, ofte er det slik at holdningen kan være klimavennlig og faktisk atferd kan være miljøskadelig.

Bildet er hentet fra pexels.com

«Grønnvaskere» snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. En bedrift kan være miljøvennlige på et fagfelt, samtidig kan de være miljøverstinger på et annet felt. Grønnvasking har blitt til et reelt problem ved at holdninger til bærekraft og faktisk atferd ikke følges godt nok opp. I den forbindelse har grønnvaskingsplakaten blitt opprettet som er et sett prinsipper i likhet med vær varsom plakaten for pressen. Dette bidrar til bedre klimakommunikasjon for virksomheter og sørger for at det grønne skiftet skjer raskere.

Oppsummering

Kort oppsummert bør bærekraft og klima være to sentrale begreper i virksomhetenes forretningsmodell. Tise har et bredt fokus på klima og bærekraft, som også gjenspeiler seg i deres markedsføring. Tise Mobile og samarbeidet med Gjensidige er eksempler på to bærekraftige tiltak virksomheten har gjort de siste årene for å bidra til et grønnere samfunn. Det er ikke uvanlig at bedrifters holdninger er i strid med faktiske handlinger, for det er flere som fremstiller seg som mer klimavennlige enn det de egentlig er. For å hindre dette fremover har grønnvaskingsplakaten blitt opprettet, hvor det er flere bedrifter som har signert.

For å legge til bruker Tise klima og bærekraft aktivt i sin markedsføring, til tross for dette har de ikke signert under på grønnvaskingsplakaten.

/Håvard

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *