FNs bærekraftsmål og Tise

FNs bærekraftsmål og Tise

Nå er vi i gang med en ny modul i dette faget, nemlig sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Etter å ha tatt for oss digital økonomi i den første modulen, er fokuset nå rettet mot bærekraft og grønn vekst med foreleser Cecilie Staude. I den forbindelse vil dagens innlegg omhandle FNs bærekraftsmål som er de mest relevante med utgangspunkt i plattformen Tise.

Kort fortalt er Tise en plattform som legger til rette for brukere å selge brukte gjenstander, hovedsakelig klesplagg. Tise er en bærekraftig plattform med hovedfokus på gjenbruk som har gitt gode resultater siden oppstart i 2016 ettersom den grønne bølgen virkelig har begynt å få fart på seg.

Det er ingen tvil om at fokuset på klimaendringene har gjort at forbrukerne har begynt å handle på en bærekraftig måte. I en rapport fra FN i 2019 vises det til at tekstilindustrien står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Økende masseproduksjon i lavkostland har gjort tekstiler på markedet billigere, noe som har ført til en bruk og kast mentalitet blant forbrukere. I en artikkel fra NRK viser de til at bruk og kast mentaliteten fortsatt er et problem og hver nordmann kaster gjennomsnittlig 23 kilo klær i året.

«Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftsmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen»

– Erna Solberg

Kort om FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene til FN er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bruk av bærekraftsmålene i virksomheter i dag er svært viktig, ettersom kunder og leverandører har et ønske om å bli assosiert med ansvarsbevisste aktører – for eksempel gjennom grønn vekst og bærekraft. Det er flere av FNs bærekraftsmål som er høyst relevante for Tise hvor jeg vil gå nærmere inn på bærekraftsmål 12 og 13.

Bilde hentet fra fn.no

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette målet er relevant nettopp fordi ansvarlig forbruk og produksjon står i kjernen til Tise ettersom deres fokus er rettet mot gjenbruk. Tise har en forretningsmodell som innebærer sirkulærøkonomi, dette er med på å redusere bruken av ressurser samt utnytte ressurser mer effektivt i en bærekraftig retning. Uansett, målet fokuserer på folkets overforbruk ettersom vi i dag forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For å nå dette målet må alle bidra og det er ingen tvil om at Tise er en bidragsyter gjennom salg av brukte gjenstander som fører til mindre ressursbruk og klimautslipp.

13 – Stoppe klimaendringene

Ifølge FNs nettsider fortsetter mengden klimagasser å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Tidligere nevnte jeg at klesindustrien står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Klimaendringene fører til flere endringer og er synlige over hele verden, økende temperaturer og luftkvalitet i store byer er bare noen eksempler. I tillegg til å satse på gjenbruk av klær og andre brukte varer har Tise også startet med salg av brukte mobiler som igjen kommer miljøet til gode. I forbindelse med dette bærekraftsmålet er Tise med på å gjøre en forskjell blant annet gjennom salg av brukte klær og andre varer i tillegg til å fremstille gjenbruk på en attraktiv måte.

Kort oppsummert er fokuset på bærekraft for flere virksomheter viktigere enn noen gang. Tise er en plattform med et fokus rettet mot bærekraft og miljøvennlig bruk av ressurser. I tillegg til å være et marked for salg av brukte klesplagg finnes det også andre type varer som er til salgs, for eksempel mobiltelefoner og møbler. I forbindelse med FNs bærekraftsmål er det flere av disse som er relevante for Tise, blant annet mål nummer 12 og 13.

/Håvard

Kilder:

2 kommentarer til «FNs bærekraftsmål og Tise»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *