Fanget opp av
Month: mars 2021

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

At en butikk selger poser som er resirkulerte betyr ikke nødvendigvis at butikken er bærekraftig. Bærekraft er et mer komplekst tema og for at virksomheten skal være bærekraftig er det ofte mange faktorer som må implementeres. I mitt forrige innlegg tok jeg opp markedsføring i kontekst med klima og bærekraft. Jeg understrekte også hvordan bedrifter kan være med på å ødelegge det grønne skiftet gjennom grønnvasking. I dagens innlegg vil jeg gå nærmere inn på hvordan en virksomhet vil kunne…

Les mer Les mer

Bærekraft og klima i markedsføring

Bærekraft og klima i markedsføring

Dagens innlegg handler om hvilken grad virksomheten Tise har implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Mitt forrige innlegg handlet også om klima og bærekraft, der gikk jeg dypere inn på hvilke bærekraftsmål som er relevante for Tise. Uansett, klima og bærekraft er viktig for dagens virksomheter som en kollektiv dugnad, men også for kundetilfredshet og omdømme. Tidligere har jeg nevnt at Tise er en virksomhet med høyt fokus på bærekraft og en forretningsmodell som bygger på sirkulærøkonomi. I deres…

Les mer Les mer

FNs bærekraftsmål og Tise

FNs bærekraftsmål og Tise

Nå er vi i gang med en ny modul i dette faget, nemlig sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Etter å ha tatt for oss digital økonomi i den første modulen, er fokuset nå rettet mot bærekraft og grønn vekst med foreleser Cecilie Staude. I den forbindelse vil dagens innlegg omhandle FNs bærekraftsmål som er de mest relevante med utgangspunkt i plattformen Tise. Kort fortalt er Tise en plattform som legger til rette for brukere å selge brukte gjenstander, hovedsakelig klesplagg….

Les mer Les mer