Filterbobler og ekkokamre

Filterbobler og ekkokamre

Et søk på google og en like på Facebook kan høres enkelt ut, men det er samtidig mye mer bak de tastetrykkene. Visste du at når du søker på Google er det algoritmer som sørger for at du får opp resultater som er basert på din atferd og data? Dette kalles filterbobler og kan føre til ekkokamre. Det er på mange måter genialt at søkemotorer tilpasser søkerens behov, men totalt sett er dette på mange måter skummelt og kan føre til store konsekvenser. Dette kan blant annet føre til at vi blir isolert i vår egen kulturelle og ideologiske boble.

Informasjonen vi er ute etter for oppdatering av egen kunnskap og læring finner vi ofte via et søk på internett. Utfordringene rundt søk på internett dreier seg om fenomenet filterbobler. Filterboble kan defineres som en individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett (SNL 2020). Filterboblen organiseres ved hjelp av en algoritme som sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på brukerens informasjon (SNL 2020). Kort fortalt gjør filterbobler at du blir utsatt for repetitiv samt ensrettet informasjon, som er negativt i den forstand ved at du ikke vil få opp flere perspektiver om en viktig sak, dette kalles også ekkokammer.

«Vi beveger oss mot en verden der internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se»

Eli Pariser

Hva betyr det at algoritmer i stor grad bestemmer hva som vil nå vår oppmerksomhet og hva som blir skjult? Som jeg var inne på tidligere vil dette være en utfordring ved at man sjeldent får opp artikler som tar for seg forskjellige perspektiver fra en sak, derimot gir algoritmen deg resultater du ofte er enig i. Når denne informasjonen oppstår dannes det vi kaller for ekkokammer, et slags digitalt rom med ensformet informasjon som gir deg søkeresultater som stemmer overens med meningene dine.

Aktivisten Eli Pariser er fast bestemt på at dersom filterbobler ikke endres, så kan dette få store konsekvenser. Jeg kan bruke tidligere president Donald Trump som eksempel: Plattformen Twitter har stengt ned kontoen hans på ubestemt tid. Med millioner av følgere på sosiale medier og aktiv twitrer om alt fra løgn til tvilsom fakta. Selv om at ekkokammer ikke er en utløsende årsak til at han har blitt utestengt, mener jeg at verdiene og budskapene hans gjør profilen til et slags ekkokammer. Tilhengerne hans som følger, kommenterer og interagerer med profilen hans har stor sjanse for å bli påvirket om en allerede er tilhenger.

Kan være positivt

På en annen side kan filterbobler være bra for personifisert reklame, hvor selskaper får muligheten til å rette markedsføringen mot målgruppene deres på en enkel måte som igjen vil bidra til mer salg og omsetning. For å legge til kan det også være en fordel å få opp artikler og søkeresultater som vi liker å lese om på nett. Derimot er det samtidig feil å bli eksponert for artikler en vil lese og som samsvarer med egne synspunkter fordi realiteten er at det som oftest finnes flere sider av en sak. Mitt beste tips er å søke på personer og saker du selv ser deg uenig i, hvor du vil få flere perspektiver i en sak.

For å oppsummere er filterbobler et fenomen som styres av algoritmer og gjør at søkene i søkemotorer resulterer i personlig innhold. Dette er på mange måter en negativ utvikling ved at vi ikke får opp forskjellige perspektiver og at man får en side av en sak som gjør at en kan havne i et ekkokammer. Til tross for ulempene er det også fordeler i forbindelse med at virksomheter får sjansen til å rette markedsføringen mot målgruppen sin på en enkel måte. Det blir spennende å se hva filterbobler i det lange løp vil føre til, om det er kommet for å bli eller om de store selskapene vil gjøre endringer for at vi skal få opp mer relevant innhold i forhold til våre søk.

/Håvard

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *