Refleksjonsnotat

Refleksjonsnotat

I løpet av modulen til Karl Philip Lund har vår eksamensoppgave gått ut på å opprette en nettbutikk i et team. Veien fra da vi fikk oppgaven rundt påske til dagen i dag har gått fort, samtidig har jeg lært utrolig mye. I dette innlegget skal jeg diskutere deler av prosessen vi har hatt i forbindelse med vår nettbutikk. Startfasen Alternativene rundt hva vi kunne selge hadde nærmest ingen begrensning så lenge vi klarte å opprette en velfungerende nettbutikk. Det…

Les mer Les mer

Hvordan bygge en merkevare av Hiten Shah

Hvordan bygge en merkevare av Hiten Shah

I dagens blogginnlegg har jeg fått i oppgave om å oversette et velskrevet dybdeinnlegg på engelsk. Innlegget jeg har valgt å oversette er skrevet av Hiten Shah og handler om hvordan man bygger en merkevare fra start. Hvordan bygge en merkevare? Leo Widrich skrev to til tre gjesteinnlegg på bloggen hver dag. Han startet selskapet i Januar 2011 og innen April hadde merkevaren hans blitt omtalt i over 100 blogger. På ni måneder skaffet selskapet over 100 000 brukere. Folk kaller…

Les mer Les mer

Vurdering av Dæhlie sportswear sin nettbutikk

Vurdering av Dæhlie sportswear sin nettbutikk

I dette blogginnlegget skal jeg vurdere nettbutikken dahlie.com. Innledningsvis er det verdt å nevne at dette er Dæhlie Sportwears nettbutikk og de har ingen fysisk butikk, derimot finnes det flere fysiske butikker som selger deres produkter. Vurderingen vil bli gjort ut fra ti vurderingskriterier for en nettbutikk hentet fra Inevo (Ødegård 2020). Vurderingen vil bestå av terningkast fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. 1. Førsteinntrykk På samme måte som kunder får et førsteinntrykk ved…

Les mer Les mer

Hvordan skaffe deg en mentor?

Hvordan skaffe deg en mentor?

Dagens innlegg vil handle om nettverksbygging og hvordan en kan skaffe seg en relevant mentor. Nettverk er svært viktig med tanke på fremtidig karriere og det er ingen tvil om at det er lurt å starte tidlig med å danne et godt nettverk. Mangel på nettverk kan gjøre det vanskeligere å bli ansatt i en relevant bransje, men et stort nettverk vil derimot by på mange muligheter i karrieren. I følge Hubspot blir faktisk 80% av ledige stillinger ikke utlyst,…

Les mer Les mer

Fører OKR til suksess?

Fører OKR til suksess?

Vi er nå i gang med en ny modul sammen med foreleser Karl Philip Lund. Denne modulen skal dreie seg om temaet e-varehandel hvor vi har fått en oppgave som innebærer å lansere en nettbutikk. Fremover vil jeg fortsette å ta for meg ulike temaer innenfor faget digital markedsføring. Dette innlegget vil handle om systemet OKR som kort fortalt er et enkelt rammeverk for målstyring (Berger u.d.). Ifølge Karl Philip Lund er en av årsakene til at de suksessrike selskapene…

Les mer Les mer

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

Hvordan virksomheter skal oppnå grønn vekst

At en butikk selger poser som er resirkulerte betyr ikke nødvendigvis at butikken er bærekraftig. Bærekraft er et mer komplekst tema og for at virksomheten skal være bærekraftig er det ofte mange faktorer som må implementeres. I mitt forrige innlegg tok jeg opp markedsføring i kontekst med klima og bærekraft. Jeg understrekte også hvordan bedrifter kan være med på å ødelegge det grønne skiftet gjennom grønnvasking. I dagens innlegg vil jeg gå nærmere inn på hvordan en virksomhet vil kunne…

Les mer Les mer

Bærekraft og klima i markedsføring

Bærekraft og klima i markedsføring

Dagens innlegg handler om hvilken grad virksomheten Tise har implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Mitt forrige innlegg handlet også om klima og bærekraft, der gikk jeg dypere inn på hvilke bærekraftsmål som er relevante for Tise. Uansett, klima og bærekraft er viktig for dagens virksomheter som en kollektiv dugnad, men også for kundetilfredshet og omdømme. Tidligere har jeg nevnt at Tise er en virksomhet med høyt fokus på bærekraft og en forretningsmodell som bygger på sirkulærøkonomi. I deres…

Les mer Les mer

FNs bærekraftsmål og Tise

FNs bærekraftsmål og Tise

Nå er vi i gang med en ny modul i dette faget, nemlig sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Etter å ha tatt for oss digital økonomi i den første modulen, er fokuset nå rettet mot bærekraft og grønn vekst med foreleser Cecilie Staude. I den forbindelse vil dagens innlegg omhandle FNs bærekraftsmål som er de mest relevante med utgangspunkt i plattformen Tise. Kort fortalt er Tise en plattform som legger til rette for brukere å selge brukte gjenstander, hovedsakelig klesplagg….

Les mer Les mer

Filterbobler og ekkokamre

Filterbobler og ekkokamre

Et søk på google og en like på Facebook kan høres enkelt ut, men det er samtidig mye mer bak de tastetrykkene. Visste du at når du søker på Google er det algoritmer som sørger for at du får opp resultater som er basert på din atferd og data? Dette kalles filterbobler og kan føre til ekkokamre. Det er på mange måter genialt at søkemotorer tilpasser søkerens behov, men totalt sett er dette på mange måter skummelt og kan føre…

Les mer Les mer